Nowy wymiar informatyzacji

Wybraliśmy drogę inną niż wszyscy

Nowy wymiar informatyzacji
administracji publicznej


Wybraliśmy drogę inną niż wszyscy

  • zbadaliśmy dla Państwa rynek rozwiązań informatycznych przeznaczonych dla administracji publicznej, a przede wszystkim samorządowej,
  • wybraliśmy do współpracy najlepszą firmę specjalizującą się w pozyskiwaniu środków na inwestycje, zwłaszcza środków pochodzących z Unii Europejskiej,
  • zatrudniliśmy specjalistów, którzy przeprowadzili kilkadziesiąt kompleksowych informatyzacji urzędów, z wieloletnim doświadczeniem w administracji systemów,
  • przestudiowaliśmy wszystkie istotne akty prawne, cele horyzontalne, planowane kontrole osiągnięcia wskaźników i wymagania stawiane przed administracją publiczną,
  • zbadaliśmy oczekiwania obywateli i przedsiębiorców

Wszystko po to, aby

  • przedstawić pełne możliwości i najlepsze rozwiązania w nowej perspektywie funduszy unijnych,
  • przeprowadzić audyt, który wskaże Państwa potrzeby i pokaże paletę możliwych rozwiązań,
  • przygotować dla Państwa wniosek, przeprowadzić niezbędne analizy ekonomiczno – finansowe oraz kompleksowo zaopiekować się całym procesem aplikowania o środki,
  • wskazać drogę, która doprowadzi do prawdziwej satysfakcji obywateli, przedsiębiorców i urzędników,
  • uzyskać znakomite wskaźniki i efekty.


PcLand CS
ul. F. Stefczyka 4
31-764 Kraków

e-mail: dawid.zieleniak(znak @)pcland.info